KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Archibald Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • niezbędnym do przeprowadzenia testu poziomującego przez Archibald Sp. z o.o., zgodnie art. 6 ust 1 lit A RODO.
  • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • pracownicy Archibald Sp. z o.o.
  • podmioty współpracujące z Archibald Sp. z o. o., na podstawie umów powierzenia, w związku przeprowadzeniem testu poziomującego.
  • firmy współpracujące z Archibald Sp. z o. o., na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań marketingowych.
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
  • przez okres 6 miesięcy, w przypadku braku decyzji o podjęciu nauki, po wypełnieniu testu poziomującego.
  • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do testu poziomującego w Archibald Sp. z o. o. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odbycia testu. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.